ช่วงเวลาที่สามารถใช้เครื่อง ATM สำหรับบัตรที่ออกในต่างประเทศ

日本語 English 繁體中文 简体中文 한국어

ภาษาไทย Melayu français Deutsch Indonesia

Tiếng Việt português español Tagalog italiano

Nederlands русский

 

บัตรที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้บัตรที่ออกในต่างประเทศซึ่งมีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

VISA PLUS MasterCard Maestro Cirrus JCB Discover UnionPay

  • *อาจมีบัตรบางประเภทที่มีเครื่องหมายข้างต้น แต่ไม่สามารถใช้บริการได้
  • *กรุณาติดต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตร เพื่อตรวจสอบว่าบัตรของท่านใช้ได้หรือไม่

เครื่อง ATM ที่สามารถใช้บริการได้

คุณสามารถหาที่ตั้งของตู้เอทีเอ็มระหว่างประเทศได้โดยคลิกที่จังหวัด

บริการที่เลือกใช้ได้

ถอนเงิน (สกุลเยน) และ สอบถามยอดบัญชี

  • –ไม่สามารถฝากเงินหรือโอนเงินได้

ยอดสูงสุดที่สามารถถอนได้ (ต่อครั้ง)

ไม่เกิน 5 หมื่นเยน (หน่วยละ 1,000 เยน)

เวลาที่ให้บริการ

Hours Image

  • –ข้างต้นนี้เป็นเวลาที่สามารถใช้บริการสำหรับสาขาที่มีเปิดบริการ 24 ชม.
    วันเวลาที่สามารถใช้บริการได้อาจต่างกันขึ้นกับแต่ละสาขา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสาขาได้บริเวณ ATM corner หรือบนเว็บเพจหัวข้อ "List of Branches in Japan"

ค่าธรรมเนียม

  • –ไม่เสียค่าธรรมเนียมกรณีสอบถามยอดบัญชี
  • –กรณีใช้บริการข้ามสกุลเงิน (มีอธิบายภายหลัง) ธนาคารมิซูโฮขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของทางธนาคาร
  • –นอกจากค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่สถาบันการเงินผู้ออกบัตรกำหนด

บริการข้ามสกุลเงิน

บริการข้ามสกุลเงินเป็นบริการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นสามารถกำหนดยอดเงินที่ถอนเป็นสกุลเงินของประเทศตนเองขณะใช้เครื่อง ATM (กรณีไม่ได้เลือกใช้บริการข้ามสกุลเงิน ธุรกรรมนั้นๆจะตัดยอดเป็นสกุลเงินเยนก่อน และจะระบุยอดเงินเป็นสกุลเงินประเทศของท่านเมื่อมีการเรียกเก็บในภายหลัง)

บัตรที่สามารถใช้ได้

บัตรที่มีเครื่องหมาย MasterCard, Maestro, Cirrus

  • *ไม่สามารถใช้บัตร VISA, PLUS, JCB, Discover ได้

รายละเอียดการใช้บริการข้ามสกุลเงิน

Overview of the Dynamic Currency Conversion Service Image

Back to top