Giờ sử dụng máy ATM chuyên dùng cho thẻ phát hành ở nước ngoài

日本語 English 繁體中文 简体中文 한국어

ภาษาไทย Melayu français Deutsch Indonesia

Tiếng Việt português español Tagalog italiano

Nederlands русский

Các loại thẻ có thể sử dụng được

Các thẻ phát hành ở nước ngoài có ký hiệu sau đây thì có thể sử dụng được.

VISA PLUS MasterCard Maestro Cirrus JCB Discover UnionPay

  • *Có trường hợp không sử dụng được mặc dù thẻ có ký hiệu như trên.
  • *Xin liên hệ với tổ chức tín dụng phát hành thẻ về việc có thể sử dụng được hay không.

Địa điểm của ATM chuyên dùng cho thẻ phát hành ở nước ngoài

Bạn có thể tìm kiếm vị trí của các máy ATM chuyên dụng cho thẻ quốc tế bằng cách click vào mục tỉnh thành.

Các dịch vụ có thể sử dụng được

Rút tiền (tiền Yên), xem số dư

  • –Không thể nộp tiền vào tài khoản tại ATM, không thể chuyển khoản được.

Hạn mức rút tiền [cho một lần]

Trong vòng 50.000 Yên (đơn vị là ngàn Yên)

Giờ sử dụng

Hours Image

  • –Thời gian sử dụng bên trên là thời gian sử dụng tại chi nhánh hoạt động 24/24 giờ.
    Tùy theo chi nhánh thời gian sử dụng có thể khác nhau. Về thông tin chi tiết của mỗi chi nhánh, xin vui lòng xác nhận tại quầy ATM hoặc tại "List of Branches in Japan" trên website của chúng tôi.

Phí sử dụng

  • –Xem số dư thì miễn phí.
  • –Trường hợp sử dụng dịch vụ Chuyển đổi Tiền tệ Linh động (trình bày sau đây) thì sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái do ngân hàng Mizuho quy định.
  • –Ngoài phí thủ tục rút tiền, có trường hợp tốn thêm phí theo quy định của tổ chức tín dụng phát hành thẻ.

Dịch vụ thanh toán ngoại tệ đa năng

Dịch vụ thanh toán ngoại tệ đa năng là dịch vụ xác định được số tiền do du khách rút ra, bằng loại tiền của quốc gia quý khách tại thời điểm sử dụng máy ATM (Trường hợp không sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ đa năng thì tại thời điểm rút tiền sẽ quy đổi ra tiền Yên, sau này khi yêu cầu thanh toán, sẽ quy đổi số tiền bằng loại tiền quốc gia của quý khách).

Các loại thẻ có thể sử dụng được

Thẻ có ký hiệu MasterCard, Maestro, Cirrus.

  • *Thẻ VISA, thẻ PLUS, JCB, Discover không sử dụng được.

Khái lược dịch vụ thanh toán ngoại tệ đa năng

Overview of the Dynamic Currency Conversion Service Image

Back to top